Jak efektivně předcházet nedorozumění

Umění efektivní komunikace bohužel není ničím, s čím bychom se narodili. Dorozumívání se a základním pravidlům výměny informací se učíme prakticky celý život, převážně metodou pokus-omyl přímo v každodenní praxi. Abychom snáze předešli nedorozumění v osobním životě i v pracovní oblasti, je vhodné osvojit si určité společenské dorozumívací návyky, které zahrnují ve svých základech slušné chování, zdvořilost i asertivitu, ale také umění zpětné vazby, stručného vyjádření svého záměru a umění naslouchat tomu druhému.

Virtuální kurz Vám ukáže cestu

V našem jedinečném virtuálním kurzu získáte během pouhých 30 minut celou řadu praktických informací, které Vám srozumitelně sdělí zkušený lektor. Poznatky aplikujeme na konkrétních příkladech a demonstrujeme na modelových situacích. Součástí balíčku je licence pro jednu osobu na dobu dvou let, vstup do závěrečného testu i certifikát o absolvování kurzu. I pokud jste už dávno ukončili školní docházku, práce na sobě a sebevzdělávání je předpokladem k dalšímu osobnímu růstu.

About