Žiadny rušivý dojem

Niektoré druhy líšt majú kryt zasúvacie z jednej strany inej z vrchu zaklápacie. Zasúvacie kryt nie je vhodný do miest, kde po montáži neostáva vedľa lišty dosť priestoru pre zasunutie krytu. Na koncoch výrobkov sa umiestni koncovka, ktorá ho vkusne zakončí. LED profily majú koncovky vo farbách líšt a preto nepôsobia tak žiadnym rušivým dojmom.

Proč sú tak dôležité?           

Ľudia si väčšinou myslia, žeLED profily či lišta pre diódový pásik (ako chcete), slúži predovšetkým pre zakrytie nepekného diódového pásku. Opak je však pravdou. Kvalitná lišta by mala predovšetkým slúžiť na odvádzanie tepla z pásku a slúžiť tak k jeho neustálemu chladenie. Teplo je totiž najväčší nepriateľ každého svetelného zdroje.Při výbere týchto diódových výrobkov si dajte pozor na správnu šírku lišty k vybranému diodovému pásku.

About